1774 KK KAYNARCA ANTLAMAS PDF

June 22, 2020 0 Comments

in the Ottoman empire in the years between // in his well- known autonomy from the Ottoman empire initially under the Treaty of Kk Kaynarca (), stanbul, Bulgaristan-Trkiye Antlamas. Ancak Kk Kaynarca Antlamasnda, ilk kez uluslar aras bir ister karlkl antlama saylsn, taraflardan birinin hayat men-faatlerine aykr.

Author: Zukinos Shakagar
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 18 August 2012
Pages: 52
PDF File Size: 3.30 Mb
ePub File Size: 12.79 Mb
ISBN: 404-4-84143-652-9
Downloads: 39116
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digami

Post on Mar views. Political and Economic InteractionAsst. The Cultural and Social Aspect Asst. Uluslararas Sistemde Ykselen ki GProf. Kltrel ve Sosyal BoyutYrd.

Abdullah Gl and President of Poland, H. Bronislaw Komorowski, conducted a series of activities throughout in order to celebrate the th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey. Symposium on the th Year of 11774 Relations, organized in Ankara on March 5,with the abtlamas of the Presidents became one ajtlamas the most important events organized that year in terms of both content and kaunarca.

We believe that the symposium held with the contribution of invaluable academics, including distinguished Ottoman historian Halil nalck will be a significant point of reference to consolidate bilateral relations.

We would like to express our appreciation to all of the contributors, especially to the former Deputy Prime Minister Mr. Also we are thankful to Deputy Prime Minister Mr. Anhlamas AKDOAN for his efforts to establish cooperation between two countries today as well as to his sensitivity to the historical course of years Turkish-Polish relations.

I hope that this publication comprised of the statements presented in the symposium in Turkish and English will become a crucial factor to re-assess the historical progress and the current level of the bilateral relations as well kaynarcs to further develop the close friendship between Turkish and Polish peoples.

Cumhurbakan Sayn Abdullah GL ve 5. Ankarada 5 Mart tarihinde iki lke ,aynarca himayeleri ve itirakleriyle gerekletirilen Ylnda Trkiye-Polonya likileri Sempozyumu ierik ve katlm bakmndan yl ierisinde organize ok en nemli etkinliklerden biri oldu. Halil NALCIK olmak zere ok deerli tarihi ve bilim insanlarnn katlmyla dzenlenen sempozyumun iki lke ilikilerinin glendirilmesi asndan nemli referans olacan dnyoruz. Ayrca Trkiye-Polonya ilikilerinin yllk tarihsel seyri kadar gnmzde iki lke arasnda mevcut yakn ibirliinin tesis edilmesine gsterdikleri hassasiyet ve aba iin Babakan Yardmcmz Sayn Yaln AKDOANa da kranlarmz sunuyoruz.

Sempozyumda sunulan teblilerden oluan ve Genel Mdrlmz tarafndan Trke ve ngilizce dillerinde hazrlanan bu yaynn, gelecekte daha da gelitirilerek Trkiye ve Polonya halklar arasndaki gl dostlua katk salamasna vesile olmasn diliyoruz. Ylnda Trkiye-Polonya likileri Sempozyumu bildirileri, ilikileri birok adan deerlendiren nemli bir eser olarak sizlere sunulmaktadr.

Bildiriler bu sahada hem Trkiye hem Polonyada aratrmalarda bulunan bilim adamlarnca kaleme alnm, bildirilerde ilikilerin tarih boyutunun yan sra gnmzdeki grnm de farkl alardan deerlendirilmitir. Bu bakmdan bildirilerde ilikilerin gerek iki lke tarihi gerekse Avrupa tarihi iin nem tayan noktalar da vurgulanmtr. Sempozyumun iki lke Cumhurbakanlarnn himayelerinde gerekletirilmesi, alnda Babakan Yardmcs Sayn Blent Arnn hitapta bulunmalar sempozyumun nemini zirveye tamaktadr.

Ayrca hocalarn hocas Prof. Halil nalckn Osmanl Devleti ile Polonya arasndaki ilikilere yapt nemli deerlendirmeleri ieren al bildirisi de sempozyum asndan byk neme haizdir. Uzun sredir Trkiye-Polonya tarih ilikileri konusunda birok kymetli alma vcuda getiren Prof. Cihan Harbi dnemine odaklanan bildirisi Trkiye-Polonya ilikilerinin tarih ynn vurgulayan almalardr.

Deneyimli diplomat ve bilim adam Prof. Bogdan Gralczykn gnmz ve gelecekteki Trkiye ve Polonyay resmettii bildirisi, iktisad mnasebetlere antamas bir analiz getiren Karol Kujawann bildirisi, ilikileri Avrupa Birlii ekseninde deerlendiren Adam Szymaskinin bildirisi ve Cumhuriyet dneminde Trkiye-Polonya ilikilerini kltrel ve lk boyutta ele alan Erhan Antlwmas bildirisi ile de yakn dnem ikili ilikileri farkl balamlarda deerlendirmektedir.

Bu bakmdan sz konusu bildiriler iki lke arasndaki youn tarih ilikilerle ilgili birok husus iin nemli bir referans almas zellii tayacaktr. Bu vesileyle bildirileri basm karar alarak yukarda zikredilen mhim birok almann kalc hale gelmesini salayan Babakanlk Basn-Yayn Enformasyon Genel Mdrlne ve bu konudaki tevik ve yardmlar iin Trkiye Cumhuriyeti Varova Bykeliliimize teekkrlerimi sunarm.

  APEXI AVCR WIRING DIAGRAM PDF

Birok devletin ve milletin tarihinde mnasebetlerin bu kadar eskiye dayanmas ender grlen bir laynarca. Polonya kaynaklarnn bildirdii zere ikili diplomatik ilikiler te elebi Mehmede gelen iki Leh elisiyle balamtr. Vaktiyle komu olan bu iki devlet, yer kajnarca savalar geirse de ylnda imzalanan Karlofa Antlamasndan bu yana kadim dostluunu muhafaza etmektedir. Polonyannve yllarnda komular Prusya, Avusturya ve Rusya tarafndan paylam ve bamszlnn elinden alnmas, Trk-Leh resm ilikilerinin e kadar kesintiye uramasna neden olmutur.

Fakat Osmanl Devleti yllar arasnda bamszlk mcadelesi yrten Polonyaya, eski tabirle Lehistana her trl desteini verdii gibi birok Kaynnarca gmenine bu srete kucak amtr. Bu gmenlerin bir ksmn oluturan Leh subaylar, Osmanl ordularnda nemli grevler icra etmitir.

Polonya mill airi Adam Mickiewiczin Krm Sava srasnda stanbula geldiini ve hatta hastal dolaysyla burada hayatn kaybettiini de hatrlamak gerekir.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Trkiye ve Polonya, I. Dnya Sava sonrasnda ilikilerini yeniden tesis etme konusunda da olduka mahirdirler. Zira, iki devletin temsilcileri Lozan Grmeleri esnasnda antlamalar imzalamak suretiyle resm temaslarn salam bir zemine oturtabilmitirler. Son dnemde Trkiye-Polonya ilikilerinin daha da gelitii mahede edilmektedir. Bu balamda, Trkiye-Polonya ilikilerinin Papers are written up by scholars who did research both in Turkey and Poland.

Todays appearance of the historical dimension of the relationship was evaluated in the papers from different perspectives. In this regard, the papers also highlighted the important points of the relatiohship for the two countries history and also the European history. The Symposium was organized under auspices of the two countries Presidents and the Deputy Prime Minister Blent Arn also addressed at the opening ceremony of the Summit, these highly increased the importance of the symposium.

The opening statement of the kanarca master Prof. Halil nalck, having significant evaluations about the relations between the Ottoman Empire and Poland, had also of great importance for the symposium. In the Summit, Prof. Dariusz Kolodziejczyk, who has done precious studies on Turkish-Polish historical relations, gave a significant summary of the six centuries in his paper.

I am specialized in the field kayynarca Turkish-Poland relations in recent years and in my paper I evaluated the 18th century Ottoman-Polish relations. All these studies emphasize the historical aspects of Turkish-Polish relations.

Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered (Library of Ottoman Studies)

Bogdan Goralczyk, a senior diplomat and scientist, gave us a picture of the today and the future of Turkey and Poland, Karol Kujawa presented an in-depth analysis of economic relations, Adam Szymanski evaluated the relations within the framework of the European Union and Erhan Akdemir handled the cultural and social aspects of the Turkish-Polish relations in the republican periodand thus, the bilateral relations were considered in different contexts.

In this regard, these papers will have the feature of a kaynrca work about the deep historical ties between the two countries.

Hereby I extend my thanks to the authorities of General Directorate of Press and Information for their decision to publish above-mentioned important studies to make them permanent and to the Turkish Embassy in Warsaw for their encouragements and contributions on this matter.

In the history of many states and nations, it is a rare occasion that relations go back a 7174 way.

According to Polish sources, bilateral diplomatic relations started with two Atnlamas diplomats came to elebi Laynarca in Although these two neighbouring countries were at war at times, Turkey and Poland have protected their old friendship since the Treaty of Karlowitz, signed in Turkish-Polish official relations were interrupted when Poland was partited by her neighbours Prussia, Austria and Russia inand lost her independence.

Poland, called Lehistan by Ottomans, struggled for independence between the years Within that period The Ottoman Empire gave all kind of support to Poland and welcomed kaynatca lot of Polish immigrants, too.

Polish officers that were the part of the immigrants had performed important tasks. Polands national poet Adam Mickiewicz came to Istanbul during Crimean War and lost his life here because of his illness. Turkey and Poland, both were very akynarca to establish relations after the World War I because the representatives of the both countries were able to build their official contacts on solid bases by signing agreements.

  LIETHA WARDS THE COWBOY AND THE ANGEL PDF

Turkish-Polish antlamaa have been further developed in recent years. Reciprocal visits of the presidents and senior officials also confirm this situation. Directorate General of Press and Information organized the Symposium on kahnarca th anniversary of Turkish-Polish Relations on March 5th and within the frame of this occasion of the President of Poland Bronislaw Komorowskis paid a visit to Turkey on March Tm bunlarn asrlara meydan okuyan dostluumuzun daha iyi idrak edilmesine vesile olmasn da diliyorum.

Bu deerli miras gelecek nesillerimize emanet ederken bundan sonra neler yaplabilecei zerine de eminim kafa yorulmaktadr. Esasen bugn Sayn Cumhurbakan ile ba baa ve heyetler arasnda yaptmz grmelerde de bu ynde fikir egzersizi yaptk.

Hatrdan karlmamaldr ki Trkiye-Polonya dostluu tarih boyunca devletleraras ilikilerle olduu kadar insandan insana, gnlden gnle balarla da mevcudiyetini srdrmektedir. Bu sayededir ki iki halk arasnda kltrden sanata siyasetten askeriyeye kadar hayatn birok alannda karlkl yaygn, youn etkileimler olmutur. Deerli tarihilerimiz bu antlmaas sizleri yeterince bilgilendirmilerdir.

Toplantya baktmda ok deerli, sekin tarihilerimizi, ilim adamlarmz gryor ve bundan byk memnuniyet duyuyorum. Onlar gndz oturumlarnda tarih belgelerle, vesikalarla, hatralarla bunlar dile getirmilerdir.

Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered (Library of Ottoman Studies)

Ben de birka isimden bahsederek ksaca gemek istiyorum. Bunu vefamzn bir ifadesi olarak da sylemek istiyorum. Bu katklar sayesinde dostluk, dayanma ve ibirliimiz gnmze kadar tanmtr. Kendilerine kran ve minnet borluyuz. Kymetli misafirler, deerli Profesr lber Ortaylnn veciz ifadesiyle, 19uncu yzyl bizde imparatorluun en uzun yzyldr, ancak bizim iin olduu kadar zgrlk mcadelesini sarslmaz bir azimle srdren Polonyal dostlarmz iin de ok uzun bir yzyl olmutur.

Bu anlamda iki lkenin kaderinin benzer olduunu da syleyebiliriz. Nitekim Polonyallar iin, de Trkler iin azim ve mcadele yllardr. Trkiye ile Polonya arasndaki gl dostluk, iki lkenin varlklarn ilelebet srdreceklerini bir kez daha ispat ettikleri on dokuzuncu yzylda bugnk kvamn bulmutur. Bu nedenledir ki Polonyann milli mcadele kahraman Czartoryski ve milli airi Mickiewicz Bu nedenledir ki Polonyay blp paralayarak tarih sahnesinden silmeye alan ve bu azimli halkn iradesini hie sayan teebbsler Trkler tarafndan tannmamtr.

Sabahtan balayan ve gn boyu devam eden bu nemli etkinlikte birok oturumun yapld bilgisi verildi bana. Temennim, alt yz yldr sren bu dostluun yeni nesillere gl bir ekilde tanmasn temin etmektir. Eminim ki bu toplantnn buna da ok byk katks olacaktr. Deerli misafirler, ilikilerimizin alt asr boyunca kesintisiz srmesi tek bana, Trkiye ile Polonya arasndaki balarn ne kadar gl olduunu gsteren nemli bir delildir. Deerli katklarnzla bu tarih derinlie yakr bir kutlama program hazrlandn grmekten de byk bir memnuniyet duyuyorum.

Davetime icabetle Trkiyeyi ziyaret eden deerli dostum Cumhurbakan Sayn Komorowski ile birlikte President and Madam, Distinguished Deputy Prime Minister, Esteemed Guests, It is a great pleasure for me to be present at this symposium held by General Directorate of Press and Information on the occasion of the th anniversary celebration of Turkey-Poland relations, honoured by the presence of Mr. President, my valuable friend. I have been informed that several sessions are organized at this important event that has started in the morning and continues the whole day.

I have learned that first, valuable scientists have shared their observations as to the relations between Turkey and Poland, followed by businesspeople holding presentations on our economic relations. I hope this friendship of years will be strongly passed on to future generations.

I am confident that this meeting will have a great contribution to this aim. Distinguished guests,The uninterrupted continuation of our relations for years alone is a strong proof of how strong the ties Turkey and Poland are.