ENECO JAARVERSLAG 2012 PDF

June 29, 2020 0 Comments

Jan 1, Eneco Annual Report . Energy company Eneco (Netherlands, New Energy, .. In , 20% of all the electricity that we supply will be. Sep 24, annual report of Vattenfall AB at licensees (SSE Renewables, Eneco and RWE/Essent and Nuon) –. Mar 13, Management. Report. 2 | Eneco Groep N.V. | Annual Report been pioneering since it started in with digital customer contact.

Author: Daisida Gozuru
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 17 July 2017
Pages: 15
PDF File Size: 14.89 Mb
ePub File Size: 18.38 Mb
ISBN: 276-5-86333-760-5
Downloads: 87766
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dutaxe

Stedin maakt onderdeel uit van het gereguleerde deel van Stedin Groep. Wilt u eerdere jaarberichten van Stedin teruglezen? Ons overzicht gaat terug tot het jaarverslag Jaarbericht en financieel verslag en ouder. Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen op, voor jaarverslagg gas als elektriciteit.

In deze plannen geven we een indicatie van de totale te verwachten vraag naar capaciteit op de netten.

  IAN SOMMERVILLE SOFTWARE ENGINEERING 2010 9TH EDITION PDF

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit – Kwaliteits- en capaciteitsdocument eneoc – Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Voor het vaststellen van de spanningskwaliteit, voert Stedin ieder jaar steekproefsgewijs metingen uit binnen het landelijke project Spanningskwaliteit in Nederland.

Lees meer over de metingen spanningskwaliteit.

Een nieuw energiesysteem Een flexibele energiemarkt Een klimaatneutrale samenleving Een gesprekspartner in de energietransitie Werken aan een betrouwbaar net. Werken Bij Alle vacatures. Kwaliteit- en capaciteitsplannen Rapportages spanningskwaliteit.

Verklaring naleving gedragscode voor netbeheerders Stedin maakt voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben netbeheerders in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

  EDEXCEL C1 SOLUTION BANK PDF

Kwaliteit- en capaciteitsplannen Iedere twee jaar stelt Stedin kwaliteit- en capaciteitsplannen op, voor zowel gas als elektriciteit.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit – Kwaliteits- en capaciteitsdocument gas – Metingen spanningskwaliteit Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, kan dit uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Nalevingsverslag werknemersreglement Stedin Netbeheer B. Nalevingsverslag werknemersreglement Nalevingsverslag werknemersreglement Nalevingsverslag werknemersreglement