LISABONOS SUTARTIS PDF

August 10, 2020 0 Comments

English: The article deals with issues of the nature of the EU from the point of view of the EU Constitutional Treaty and the Lisbon Treaty. The European Council. Straipsnyje Europos Sąjungos (ES) konstitucinės sutarties ir Lisabonos sutarties požiūriu analizuojami ES prigimties klausimai1. m. birželio 21–22 d. The Paperback of the Lisabonos sutartis () by The Law Library at Barnes & Noble. FREE Shipping on $25 or more!.

Author: Dubei Mozuru
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 6 January 2018
Pages: 394
PDF File Size: 18.3 Mb
ePub File Size: 18.9 Mb
ISBN: 887-5-51420-914-2
Downloads: 29769
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grogami

OJ C Institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja.

Jie susilaiko nuo bet kokios su savo pareigomis nesuderinamos veiklos. Komisijos narys atsistatydina, jei to reikalauja pirmininkas. Komisija kolektyviai yra atskaitinga Europos Parlamentui. Tas pats taikoma ir bendrai saugumo ir gynybos politikai. Jam padeda generaliniai advokatai. Tokiais atvejais reikalingus sprendimus priima Taryba. Jie, be kita ko, turi:. Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali priimti tai valstybei narei reikalingas rekomendacijas.

  BROADCOM BCM2835 DATASHEET PDF

Europos centrinis bankas yra juridinis asmuo. Sprendimas, kuriame nurodomi jo adresatai, yra privalomas tik tiems adresatams. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven. Kiekvienas nacionalinis parlamentas turi du balsus, kuriuos pasiskirsto, remdamasis nacionaline parlamentine sistema.

This site uses cookies to improve your browsing experience. Would you like to keep them?

Skip to main content. This lisaobnos is an excerpt from the EUR-Lex website. EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

LISABONOS SUTARTIS EBOOK

Need more search options? Use the Advanced search. Help Print this page. Expand all Collapse all.

Languages, formats and link to OJ. Jie, be kita ko, turi: Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

  IMAGINING INDIA NANDAN NILEKANI PDF

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

LISABONOS SUTARTIS EBOOK

Per lisaabonos Presidente della Repubblica italiana. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Za predsednika Republike Slovenije. Za prezidenta Slovenskej republiky. Europos Komisija toliau — Komisija .